மூலிகைகளை அறிமுகப் படுத்தும் புதிய முயற்சி !

விரும்பும் மூலிகையைத் தேடுக !

திங்கள், 5 ஜூலை, 2021

மூலிகைப் படங்கள் (76) "ஜா”திக்காய் !

 

ஜாதிக்காய் மரம்

ஜாதிக்காய் பழம்

ஜாதிக்காய் விதை

ஜாதிக்காய் பருப்பு

ஜாதிக்காய் பருப்பு